Wochenmenüplan: Montag bis Freitag


 

€ 2,95

€ 4,15

€ 4,45

€ 1,95

€ 1,95

€ 1,95

27 / 72